Garda-Baldo > Monte Baldo > rifugio Telegrafo
Monte Baldo Rifugio Punta Telegrafo, montagna Veronese lago di Garda

Monte Baldo: lago di Garda e val Lagarina

Monte Baldo, Punta Telegrafo, rifugio Telegrafo, montagna Veronese, lago di Garda

Punta Telegrafo (m.2.200) e rifugio 'G.Barana' al Telegrafo, con ampie vedute sull'intero lago di Garda.
Monte Baldo - Punta Telegrafo Monte Baldo - Punta Telegrafo Monte Baldo - Punta Telegrafo Monte Baldo - Punta Telegrafo Monte Baldo - Punta Telegrafo Monte Baldo - Punta Telegrafo Monte Baldo - Punta Telegrafo Monte Baldo - Punta Telegrafo Monte Baldo - Punta Telegrafo Monte Baldo - Punta Telegrafo